Galerie Stanislav Hybler

Kristian Kodet · Bohunka Waageová · Andrea Forsterová · Jaroslav Šerých  Stanislav Hybler · Jaroslav Cita · Jiří Vavřina · Václav Macháň
Galerie autorů:
KRISTIAN KODET
BOHUNKA WAAGEOVÁ
ANDREA FORSTEROVÁ
JAROSLAV ŠERÝCH
STANISLAV HYBLER
JAROSLAV CITA
JIŘÍ VAVŘINA
VÁCLAV MACHÁŇ
 

AUTOR
Stanislav Hybler

DATUM NAROZENÍ
11. 5. 1924

CV
Stanislav Hybler se narodil 11.5.1924 v Chrudimi. Po absolvování Dřevařské průmyslové školy v Chrudimi v r.1941 byl nasazen na nucenou práci do Vídně. Po válce, po vojenské službě a po absolvování Střední umělecko-průmyslové školy, pracoval jako architekt vnitřního zařízení v Praze.
Od mládí měl rád výtvarné umění a sám se věnoval malování. Později navštěvoval malířské kurzy pod vedením akademických malířů. Soukromě studoval figurální malbu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ředitelství Národní galerie v Praze mu umožnilo studovat zapůjčené obrazy v prostorách galerie.
Náměty ke svým obrazům vyhledává na Českomoravské vysočině a v Jizerských horách. Zamiloval si zákoutí staré Prahy, která zobrazuje na mnoha svých obrazech.
Po roce 1989 se mu splnil dávný sen - cestovat do cizích zemí, zejména přímořských států. Moře mu učarovalo natolik, že jej zpodobňuje v různých náladách. Za náměty dojíždí do mnoha evropských zemí i do zámoří - na Kubu, Jamajku, do Thajska či francouzské Polynésie.
Jeho obrazy jsou známé v Rakousku, Německu, USA a Japonsku. Do těchto zemí byly obrazy vyvezeny zejména prostřednictvím Artcentra a Artipu.
V roce 2000 se autor po padesáti letech vrací do svého rodiště.


 

© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz