Kristian Kodet                                            SLOVO ÚVODEM DÍLA NABÍDKA   PREMIUM ART

Slovo úvodem

Curriculum Vitae

Fotografické album
Kristiana Kodeta

Očima autora
 

Zpět do galerie autorů

Slovo úvodem

Malíř KRISTIAN KODET se narodil v Praze 17. července 1948 jako syn známého sochaře Jana Kodeta a vnuk sochaře Emanuela Kodeta.

V letech 1963-64 pracoval jako jevištní výtvarník v Městských divadlech pražských. 1964-68 studoval na akademii des Beaux Arts v Bruselu. V této době již vystavuje své obrazy. 1968-70 odchází do Švýcarska po okupaci Československa Sovětskou armádou. Po dvou letech strávených převážně v Ženevě se vrací zpět do Prahy. 1979 definitivně opustí Československo a emigruje do  USA,  kde dál pokračuje v  tvorbě a uskutečňuje řadu

samostatných výstav. Po revoluci v roce 1990 přijíždí zpět do Čech, kde žije a vystavuje. 2001 otevírá soukromé muzeum Kodet se stálou sbírkou tří generací Kodetů.

Kristian Kodet

 


© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz