Galerie Václav Macháň

Kristian Kodet · Bohunka Waageová · Andrea Forsterová · Jaroslav Šerých  Stanislav Hybler · Jaroslav Cita · Jiří Vavřina · Václav Macháň

Galerie autorů:
KRISTIAN KODET
BOHUNKA WAAGEOVÁ
ANDREA FORSTEROVÁ
JAROSLAV ŠERÝCH
STANISLAV HYBLER
JAROSLAV CITA
JIŘÍ VAVŘINA
VÁCLAV MACHÁŇ

 

AUTOR
Václav Macháň

DATUM NAROZENÍ
6.12.1921

CV
Člen Unie českých výtvarných umělců
narozen 6. prosince 1921 v Malé Čermné nad Orlici
1935 - 1942 vystudoval reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí
1942 - 1945 totálně nasazen
1945 - 1948 studuje soukromě malířství u prof. Aloise Fišárka v Praze

V hlubokém malířově povědomí je uložena krajina rodného místa, krajina baladických svahů Orlických hor, lesů a lučin protékaných Tichou a Divokou Orlicí, Loučnou, příroda poznamenaná činností člověka a jeho existenci v tomto klimatu. V takovém prostředí se formoval lidský a umělecký charakter Václava Macháně, člověka neodolatelně vábeného domovem, kulturní, polidštěnou krajinou Orlicka, člověka, který s neobyčejným zaujetím dovedl až dosud vytvořit dílo vyjadřující podstatu, kolorit a duchovní atmosféru, která za vzájemné koexistence lidského a přírodního fenoménu vyrůstá a rozvíjí se.
Václav Macháň, na rozdíl od svých generačních vrstevníků, s nimiž ho po léta vázal určitý výtvarný i organizační záměr, absolvoval své umělecké vzdělání soukromým studiem u profesora Akademie výtvarných uměni v Praze Aloise Fišárka, u něhož vedle mnoha jiných poznatků nalezl vztah ke kompozicím zátiší, jež se následně stala zcela specifickou oblastí jeho tvorby. V nich se zaujetím a s osobitou skladebností nalézá půvab nejobyčejnějších předmětů a věcí, často zcela okrajově vnímaných a při tom nepostradatelných v naší každodennosti. Avšak v Macháňově výtvarném podání jsou jeho zátiší spíš záminkou k malířskému řešení obrazové plochy, dokumentující současně rytmus a kompoziční řád tvarů a barev.
Pochopíme, že u Václava Macháně jsme přizváni ke vzniku obrazu za pomoci prostředků jím užívaných, dávajících akcent na citovou výpověď.
Rozmach výtvarné práce z ranějších období, opřených o setkání s lidmi, vkládá do široce koncipované
krajinářské tvorby i figurální prvek jako vyznání fyzičnosti člověka v jeho prostředí. Je to ale především filosofická otázka, kterou si klade malíř jako výchozí moment hlavní pozornosti výtvarného, ale i lidského zájmu. A z této podstaty vyplývá i silně akcentovaná oblast Macháňovy tvorby, citově odrážející vzájemný inspirativní vztah k ženě. Jeho obrazy jsou průnikem minulého a přítomného a přes poetiku malířova vidění nám rezonují v nových dimenzích.
 

DÍLA

© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz